Giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao


Từ những thành tựu thực tiễn cho thấy nông nghiệp công nghệ cao là công cụ quan trọng nhất để nâng cao năng suất và giá trị nông sản hàng hóa. Giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam là gì, hãy cùng AgriDrone Việt Nam tìm hiểu trong bài viết sau.

Theo các chuyên gia, để phát triển nông nghiệp cần dựa trên trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương thức sản xuất tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh. Sau đây là một số giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

Giải pháp về khoa học công nghệ

Khoa học công nghệ có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin trong nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao là một trong những giải pháp được đưa ra.

giai phap phat trien nong nghiep cong nghe cao 3

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện về tổ chức, chuyển giao công nghệ sản xuất cho từng loại cây trồng, vật nuôi, mở rộng thị trường xuất khẩu theo mô hình liên kết chuỗi giá trị hàng hóa để phát huy lợi thế sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Xây dựng các mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ để đưa vào phục vụ nông nghiệp; đồng thời ối hợp với các sở, ngành, viện, trường, các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, các tổ chức nước ngoài tập hợp các dữ liệu, tài liệu, mô hình đã có.

Hoàn thiện và phát triển các mô hình nông nghiệp hiện đại ứng dụng công nghệ cao đã có và hiện đang triển khai. Ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Giải pháp đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Nhân lực có vai trò quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cần đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực học tập và nghiên cứu về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp (công nghệ sinh học, chế tạo máy móc phục vụ sản xuất, sơ chế, kỹ thuật nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chế biến các sản phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) tại các viện, trường trong nước và các nước có trình độ khoa học công nghệ phát triển.

giai phap phat trien nong nghiep cong nghe cao 2

Bên cạnh đó, cần đào tạo nâng cao kỹ thuật, kỹ năng sử dụng vận hành công nghệ và làm chủ công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, kỹ năng ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp cho cán bộ quản lý khoa học và công nghệ, cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu, nhân lực của doanh nghiệp, kỹ thuật viên của hợp tác xã, tổ hợp tác. 

Đào tạo tay nghề ngắn hạn và thường xuyên cho nông dân, tập huấn cho các doanh nghiệp, nông dân về kiến thức công nghệ cao trong nông nghiệp, khuyến khích triển khai các hoạt động ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao.

Giải pháp về nguồn vốn

Nguồn vốn rất quan trọng đối với phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao. Do đó Nhà nước cần có chính sách theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất tiếp cận được với nguồn vốn để làm nông nghiệp công nghệ cao. Các cơ quan chức năng cần rà soát quy trình và ban hành kịp thời, nhanh chóng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Giải pháp phát triển thị trường và các dịch vụ hỗ trợ

Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xúc tiến thị trường thông qua nhiều hình thức như tham gia hội nghị hội thảo, hội chợ ở nước ngoài, hỗ trợ các doanh nghiệp và nông dân xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.

Hỗ trợ và khuyến khích các hợp tác xã, tổ hợp tác xây dựng các website quảng bá sản phẩm, tiếp cận thông tin phản hồi của người tiêu dùng, liên kết với các trang thông tin điện tử để tạo thế cạnh tranh. Cần có giải pháp liên kết trong tiêu thụ nông sản chất lượng cao, quan tâm giúp các HTX, tổ hợp tác, các hộ sản xuất xây dựng mối liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, các cửa hàng, siêu thị, trường học…

Giải pháp về thông tin, tuyên truyền sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Các doanh nghiệp cần được hỗ trợ, tạo điều kiện để đăng ký thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ, được tạo điều kiện tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ nước ngoài; cần tiếp cận nhanh thông tin về các nghiên cứu, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, thị trường…trong sản xuất, thương mại.

Xây dựng cơ chế chính sách phù hợp trong việc khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư vốn để ứng dụng công nghệ cao, nhất là các chính sách về đất đai, quy hoạch phát triển,…

Sản xuất nông nghiệp bền vững tại Việt Nam hiện nay đang bắt đầu ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như: máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu, máy bay rải phân bón cho lúa, sử dụng robot gieo hạt tự động, robot gắn các thiết bị cảm biến để thu thập và phân tích dữ liệu sau đó đưa ra quyết định chăm sóc cây trồng phù hợp…

AgriDrone Việt Nam được biết đến là một trong những đơn vị tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ thông minh vào sản xuất nông nghiệp với những thiết bị hiện đại như máy bay nông nghiệp không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật DJI Agras T20P, DJI Agras T30, DJI Agras T40. AgriDrone Việt Nam đã chuyển giao công nghệ máy bay nông nghiệp cho rất nhiều tổ chức cá nhân uy tín tại Việt Nam và các nước trong khu vực.

Trên đây là một số giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam. Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp là hướng đi phù hợp với xu thế hiện nay, đưa nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững và cải thiện đời sống cho người nông dân.

NHẬN TƯ VẤN