ỨNG DỤNG DRONE TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Máy bay không người lái giúp nông dân quan sát và đo lường sự biến đổi của cây trồng, từ đó giúp tăng năng suất và lợi nhuận. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết thất thường và diện tích canh tác lớn đặt ra nhiều thách thức cho việc giám sát cây trồng.

Hiện nay, drone có thể cung cấp hình ảnh động theo thời gian thực, giúp nhận ra sự thiếu hiệu quả trong sản xuất và sự phát triển của vụ mùa theo thời gian thực. Các lợi ích này minh họa rõ cách mà drone đang thay đổi nền nông nghiệp và tăng năng suất sản xuất.

0/5 (0 Reviews)
Liên hệ ngay