Tin tức

08.16.2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổng hợp, lập cáo cáo tình hình, hiệu quả tài chính công ty và các bộ phận. Tổng hợp, tìm kiếm các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác dự báo tài chính, dòng tiền của công ty. Phân tích, thiết lập các công cụ quản trị và giảm […]

07.21.2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, kiểm tra và giám sát các chính sách về chấm công, lương thưởng và các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty. Tổ chức lưu trữ, sắp xếp, cập nhật và bảo quản hồ sơ lương, các hồ sơ đề bạt thăng tiến, giấy đề nghi […]