Category Archives: Sự kiện

Cập nhật các bài viết về sự kiện đào tạo, tập huấn, hội thảo, tranining…về chuyên môn.

Các sự kiện đào tạo tại các vùng, trường Đại học. Các hội thảo về sử dụng máy bay nông nghiệp phun thuốc, máy bay không người lái.

Sự kiện AgriDrone tại Cần Thơ, Huế, Long An