Category Archives: Nhân vật

Cập nhật những bài viết hay, ý nghĩa, thực tế về các nhân vật của AgriDrone.

Các nhân vật truyền cảm hứng trong việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp.

Cập nhật các bài viết về bà con nông dân. Về các phi công lái máy bay nông nghiệp, về trải nghiệm thực tiễn.