Tin tức

10.26.2023

Nghệ An, ngày 26 tháng 10 năm 2023, công ty cổ phần thiết bị bay AgriDrone Việt Nam lần đầu tiên khai trương trung tâm dịch vụ máy bay nông nghiệp tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Thời gian: Ngày 26 tháng 10 năm 2023 Địa điểm: thị trấn Tuần, Quỳnh Lưu, Nghệ An Với hành […]