Quy chế hoạt động

Nguyên tắc chung

Website https://agridrone.vn/ (Sau đây gọi là AGRIDRONE) do CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BAY AGRIDRONE VIỆT NAM(“Công ty”) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên website các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp được AGRIDRONE chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do website https://agridrone.vn/ và các bên liên quan cung cấp.

THÔNG TIN CÔNG TY

  • Chủ sở hữu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BAY AGRIDRONE VIỆT NAM
  • Đại diện theo pháp luật: Ông NGUYỄN VĂN THIÊN VŨ – Chức vụ: Giám đốc
  • Địa chỉ trụ sở chính: 4329 Nguyễn Cửu Phú, Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh
  • Hotline: 03 3838 9999
  • Email: Contact@https://agridrone.vn/
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0316128013 – Ngày cấp: 05/02/2020 – Nơi cấp: Phòng Đăng kí kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh
  • MST Công ty: 0316128013
  • Website: Agridrone.vn