Giống lúa mới nhất hiện nay tại Việt Nam


Danh sách các giống lúa mới nhất hiện nay được sản xuất và kinh doanh ở Việt Nam được bổ sung trong Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Tình hình sản xuất lúa gạo tại Việt Nam

Theo thống kê đến tháng 11/2020, diện tích gieo trồng lúa mùa cả nước năm 2020 đạt 1.584,6 nghìn ha, bằng 98,3% vụ mùa năm 2019. Trong đó, các tỉnh phía Bắc có diện tích gieo cấy 1.050,2 nghìn ha, bằng 98,1%, riêng các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng gieo cấy đạt 484,4 nghìn ha, bằng 97,4%; các địa phương phía Nam gieo cấy 534,4 nghìn ha, bằng 98,8%.

Sản xuất lúa gạo vẫn là lĩnh vực có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Để đảm bảo sản lượng lúa gạo hàng năm và tăng thu nhập cho người trồng lúa, việc lựa chọn những giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt, thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên và phù hợp với điều kiện canh tác ở địa phương là yếu tố rất quan trọng.

Đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn biến khó lường gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, việc lựa chọn được một giống lúa mới có chất lượng, có năng suất cao, lại dễ canh tác là một điều rất quan trọng.

Danh sách các giống lúa mới nhất hiện nay

Danh sách các giống lúa mới nhất hiện nay được sản xuất và kinh doanh ở Việt Nam được bổ sung trong Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Cụ thể, thông tư bổ sung Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam, gồm: 22 giống lúa, 21 giống ngô, 03 giống đậu tương, 02 giống khoai tây, 01 giống sắn, 01 giống lạc, 04 giống thuốc lá, 01 giống bông, 02 giống dâu, 02 giống mía, 01 giống nhãn, 02 giống bơ…

Do đặc tính của từng giống lúa, quy định vùng được gieo trồng và mùa vụ từng loại giống lúa là khác nhau. Cụ thể:

 1. Giống lúa thuần P9: Vụ Xuân muộn và Mùa sớm tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

 2. Giống lúa thuần Thuần Việt 1: Vụ Xuân muộn, Hè thu và Mùa sớm tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

 3. Giống lúa lai ba dòng Nam ưu 209: Vụ Xuân, Hè thu và Mùa tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

 4. Giống lúa thuần Bắc thơm 9: Vụ Xuân muộn và Mùa sớm tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ; vụ Đông xuân, Hè thu tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

 5. Giống lúa thuần Gia lộc 105: Vụ Xuân muộn, Hè thu và Mùa sớm tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

 6. Giống lúa thuần KR1: Vụ Xuân muộn và Mùa sớm tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

 7. Giống lúa thuần Bắc Thịnh: Vụ Xuân muộn, Hè thu và Mùa sớm tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

 8. Giống lúa thuần M1-NĐ: Xuân muộn, Hè thu và vụ Mùa tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

 9. Giống lúa thuần Sơn Lâm 2: Vụ Xuân muộn, Hè thu và Mùa sớm tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ; vụ Đông xuân, Hè thu tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

 10. Giống lúa thuần ĐT37: Vụ Xuân muộn, Hè thu và Mùa sớm tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

 11. Giống lúa thuần RVT: Các vụ tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 12. Giống lúa lai ba dòng S9368: Vụ Xuân và Mùa tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

 13. Giống lúa thuần SV181: Vụ Đông xuân và Hè thu tại các tỉnh Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

 14. Giống lúa thuần Sơn Lâm 1: Vụ Xuân muộn, Hè thu và Mùa sớm tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

 15. Giống lúa thuần TBJ3: Vụ Xuân muộn và Mùa trung tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

 16. Giống lúa thuần Đài thơm 8: Các vụ tại các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long

 17. Giống lúa thuần MT10: Vụ Đông xuân và Hè thu tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ

 18. Giống lúa thuần LH12: Vụ Xuân muộn, Hè thu và Mùa sớm tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ; vụ Đông xuân và Hè thu tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

 19. Giống lúa thuần Hương cốm 4: Vụ Xuân muộn, Hè thu và Mùa tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

 20. Giống lúa thuần N25: Vụ Xuân muộn, Hè thu và Mùa sớm tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

 21. Giống lúa Chế biến 3988: Vụ Đông xuân và Hè thu các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

 22. Giống lúa lai hai dòng HQ19: Vụ Xuân, vụ Hè thu và Mùa tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ.

Trên đây là thông tin các giống lúa mới nhất hiện nay ở Việt Nam. Để đảm bảo năng suất, và tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận cho người nông dân thì việc ứng dụng công nghệ thông minh vào canh tác nông nghiệp là xu hướng tất yếu.

Ngày nay người nông dân đã sẵn sàng tiếp thu những thành tựu mới của khoa học công nghệ ứng dụng vào trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó phải kể đến công nghệ phun thuốc trừ sâu bằng máy bay. Agridrone Việt Nam hiện nay là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp giải pháp máy bay phun thuốc trừ sâu.

Agridrone Việt Nam cũng là đại lý ủy quyền của DJI (hãng máy bay không người lái hàng đầu thế giới) với các sản phẩm như: máy bay phun thuốc DJI Agras T10, T30, T20, MG-1P.

NHẬN TƯ VẤN