11 Giống lúa chịu mặn tốt nhất hiện nay


Trước sự gia tăng mức độ xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, việc triển khai các giống lúa chịu mặn là cấp thiết để đảm bảo năng suất lúa gạo. Sau đây là tổng hợp 11 giống lúa chịu mặn tốt nhất hiện nay.

Để đối phó với tình hình xâm nhập mặn đang gia tăng ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, Viện Khoa học nông nghiệp VN (VAAS) đã công bố 11 giống lúa có khả năng chống chịu mặn từ 2 – 6‰. Những giống lúa này do Viện Nghiên cứu lúa Đồng bằng Sông Cửu Long lai tạo, đã được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất ở nhiều địa phương và chứng minh được khả năng chống chịu mặn khá.

Cùng Agridrone Việt Nam tìm hiểu 11 giống lúa chịu mặn tốt nhất hiện nay và đặc điểm của các giống lúa này.

Giống lúa chịu mặn OM6976

Giống lúa này đã được công nhận năm 2011, đang gieo trồng ở một số tỉnh như Long An, Kiên Giang, An Giang…

giong lua dt10

Đặc điểm: Thời gian sinh trưởng 95 – 100 ngày, chiều cao cây 95 – 100cm, dạng hình đẹp, rất cứng cây, đẻ nhánh ít, bông to – chùm, đóng hạt dầy, khối lượng nghìn hạt trung bình (25 – 26gr). Năng suất lúa đạt 6 – 9 tấn/ha. Phẩm chất gạo tốt, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Khả năng chống chịu: OM6976 có khả năng chống chịu rầy nâu trung bình  (cấp 3 – 5), nhiễm đạo ôn (cấp 5 – 7), nhiễm bạc lá (cấp 5). Khả năng chịu mặn 3 – 4‰, chịu phèn tốt.

Giống lúa OM6976 canh tác được các vụ trong năm, thích hợp trồng ở các tiểu vùng sinh thái ĐBSCL.

Giống lúa chịu mặn OM2517

Giống lúa này được công nhận chính thức năm 2004.

Đặc điểm: Thời gian sinh trưởng 90 – 95 ngày, chiều cao cây 90 – 100cm, thân rạ cứng, khả năng đẻ nhánh khá, khối lượng 1000 hạt trung bình từ 26 – 28gr. Năng suất 5 – 8 tấn/ha. Hạt gạo dài, gạo trong, hàm lượng amylose 24 – 25%.

Khả năng chống chịu: Giống hơi nhiễm rầy nâu cấp 3 – 5, đạo ôn cấp 3 – 5, bạc lá cấp 5. Chịu mặn 3 – 4‰. Thích hợp canh tác ở các tiểu vùng sinh thái ĐBSCL.

Giống lúa chịu mặn OM5629

Giống lúa này được công nhận chính thức năm 2011. Thời gian sinh trưởng 95 – 100 ngày, cao cây 100 – 105cm, rạ cứng, đẻ nhánh khỏe. Khối lượng 1000 hạt trung bình từ 27 – 28gr. Năng suất đạt từ 6 – 8 tấn/ha. Hạt gạo dài 7,1mm, gạo trong, bạc bụng cấp 1, hàm lượng amylose 24,5%.

giong lua thien uu 8 02

Tính chống chịu: Chống rầy nâu cấp 3, hơi nhiễm với đạo ôn cấp 3 – 5. Chịu mặn 4-6 ‰, chịu phèn tốt. Thích hợp canh tác ở các tiểu vùng sinh thái ĐBSCL, đặc biệt là những vùng bị ảnh hưởng bởi phèn mặn.

Giống lúa chịu mặn OM8017

Giống lúa OM8017 được công nhận chính thức năm 2014. 

Giống có đặc điểm: thời gian sinh trưởng 90 – 95 ngày, chiều cao cây 95 – 100cm, thân rạ cứng, khả năng đẻ nhánh khỏe. Khối lượng nghìn hạt trung bình từ 26 – 27gr. Năng suất 7 – 9 tấn/ha. Chất lượng gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Hàm lượng amylose 22%, hàm lượng sắt trong gạo trắng 6,7 – 6,9 mg/kg.

Tính chống chịu: Giống lúa OM8017 hơi kháng với rầu nâu cấp 3 – 5 và đạo ôn cấp 3 – 4. Khả năng chịu mặn 3 – 4‰, chịu phèn khá. Thích hợp trồng ở các tiểu vùng sinh thái ĐBSCL.

Giống lúa chịu mặn OM9921

Giống OM9921 được công nhận sản xuất thử 2015. Giống có đặc điểm: thời gian sinh trưởng từ 100 – 110 ngày, chiều cao cây 95 – 105cm, dạng hình đẹp, thân rạ cứng, khả năng đẻ nhánh khỏe. Khối lượng 1000 hạt trung bình từ 26 – 27gr. Năng suất 7 – 8 tấn/ha. Hạt gạo không bạc bụng, thơm đậm ở vùng nhiễm mặn, dài hạt >7mm, trắng đục hạt lựu chất lượng gạo tốt, cơm dẻo, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Hàm lượng amylose 17-18%.

Khả năng chống chịu: Chống chịu trung bình với rầy nâu cấp 3 – 4, hơi nhiễm đạo ôn cấp 3 – 6. Chịu mặn 4‰, chịu phèn khá. Thích hợp trồng tại các tiểu vùng sinh thái ở ĐBSCL.

Giống lúa chịu mặn OM8108

Giống được công nhận sản xuất thử năm 2014. Giống có đặc điểm: thời gian sinh trưởng 90 – 95 ngày, chiều cao cây 100 – 103cm, thân rạ cứng, khả năng đẻ nhánh khá. Khối lượng 1000 hạt trung bình từ 26 – 27gr. Năng suất 6 – 8 tấn/ha.

Khả năng chống chịu: Chống chịu trung bình với rầy nâu cấp 5, hơi nhiễm đạo ôn cấp 5 – 7. Chịu mặn 4‰, chịu phèn khá. Thích hợp canh tác tại các tiểu vùng sinh thái ĐBSCL.

Giống lúa chịu mặn OM6677

Giống lúa OM6677 có đặc điểm: thời gian sinh trưởng 95 – 100 ngày, chiều cao cây 100 – 105cm thân rạ cứng, khả năng đẻ nhánh khá. Khối lượng 1000 hạt trung bình từ 26 – 27gr. Năng suất 5 – 8 tấn/ha.

giong lua st24 02

OM6677 có khả năng chống chịu trung bình với rầy nâu cấp 4 – 5, nhiễm nhẹ đạo ôn cấp 5, bạc lá cấp 5. Chịu mặn 4 – 6‰, chịu phèn khá. Thích hợp canh tác tại các tiểu vùng sinh thái ĐBSCL.

Giống lúa chịu mặn OM10252

Đặc điểm của giống lúa OM10252: thời gian sinh trưởng 90 – 95 ngày, cứng cây, khả năng đẻ nhánh tốt, bông chùm. Khối lượng 1000 hạt trung bình từ 25 -26gr. Năng suất 7 – 9 tấn/ha.

OM10252 có khả năng chống chịu trung bình với rầy nâu cấp 4 – 5, nhiễm đạo ôn cấp 5 – 7, nhiễm bạc lá cấp 5. Chịu mặn 4 – 6‰, chịu phèn khá (mang gene ngập và mặn). Thích hợp canh tác tại các tiểu vùng sinh thái ĐBSCL.

Giống lúa chịu mặn OM6162

Giống OM6161 chính thức được công nhận năm 2010.

Đặc điểm của giống lúa OM6161: thời gian sinh trưởng 95 – 100 ngày, cao cây 100cm, giống có dạng hình đẹp khi chín, bông to, bông chùm đóng hạt dày. Khối lượng 1000 hạt trung bình từ 28 – 29gr. Năng suất lúa đạt 6 – 8 tấn/ha. Phẩm chất gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Giống lúa OM6161 có khả năng chống chịu trung bình với rầy nâu cấp 4 – 5, nhiễm đạo ôn cấp 5 – 7, nhiễm bạc lá cấp 5. Chịu mặn 3 – 4‰. Thích hợp canh tác tại các tiểu vùng sinh thái ĐBSCL.

Giống lúa chịu mặn OM4900

Giống được công nhận chính thức năm 2009. Giống có đặc điểm: thời gian sinh trưởng từ 100 – 105 ngày, chiều cao cây khoảng 95 – 100cm, thân rạ cứng, khả năng đẻ nhánh khá. Khối lượng nghìn hạt trung bình từ 28 – 29gr. Năng suất lúa đạt 7 – 8 tấn/ha. Phẩm chất gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

giong lua vnr20 02

OM4900 hơi kháng rầy nâu cấp 3 – 5, hơi nhiễm đạo ôn cấp 5, nhiễm bạc lá cấp 7 – 9. Khả năng chịu mặn 2 – 3‰. Thích hợp trồng tại các tiểu vùng sinh thái ở ĐBSCL.

Giống lúa chịu mặn OM5451

Đặc tính nông học: Giống có thời gian sinh trưởng 93 – 102 ngày, cao cây 100 – 110cm , thân rạ cứng, khả năng đẻ nhánh khá. Khối lượng nghìn hạt trung bình từ 25 – 26gr. Năng suất 6 – 8 tấn/ha. Phẩm chất gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Tính chống chịu: hơi nhiễm với rầy nâu cấp 5, nhiễm đạo ôn cấp 7. Chịu mặn 2 – 3‰, chịu phèn khá. Thích hợp canh tác tại các tiểu vùng sinh thái ở ĐBSCL.

Ngoài việc ứng dụng những giống lúa chịu mặn mới, các chuyên gia cũng khuyến khích bà con ứng dụng máy bay nông nghiệp công nghệ cao trong việc gieo trồng và bảo vệ thực vật để đảm bảo năng suất và giảm thiểu chi phí. Ứng dụng máy bay nông nghiệp phun thuốc trừ sâu giúp tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người nông dân.

Hiện nay Agridrone Việt Nam là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp giải pháp máy bay phun thuốc trừ sâu và đã triển khai công nghệ này tại nhiều địa phương ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Agridrone Việt Nam cũng là đại lý phân phối chính hãng của DJI (hãng máy bay không người lái hàng đầu thế giới).

NHẬN TƯ VẤN