08.23.2022

“Năm ấy, tiếc tiền không đầu tư máy bay nông nghiệp, sau thấy người ta dùng hiệu quả lại nhàn nhã… Thế là oan uổng cực khổ mất mấy năm.” Sớm muộn cũng phải làm, tại sao không làm sớm hơn? Nhằm tạo cơ hội cho nông dân tiếp cận được với công nghệ máy bay nông […]