LIÊN TỤC CẢI TIẾN
VÀ ĐỔI MỚI

PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP

BẠN ĐỒNG HÀNH CÙNG NÔNG DÂN

NÔNG NGHIỆP THÂN THIỆN
VỚI MÔI TRƯỜNG

ỨNG DỤNG PHUN THUỐC

Cung cấp giải pháp sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc BVTV, hỗ trợ nông dân phương thức canh tác mới.

SẠ LÚA – rải hạt

Rải hạt là một trong những giải pháp mới được cải tiến, sử dụng máy bay không người lái hỗ trợ nông dân rải phân bón.

BẢN ĐỒ SỐ HÓA NÔNG NGHIỆP

Ứng dụng bản đồ số hóa nông nghiệp, quản lý sức khỏe cây trồng với thiết bị bay không người lái.

NÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC

Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh gây hại cây trồng bằng máy bay. Quản lý canh tác hiệu quả hơn và thông minh hơn.

Đo bản đồ
đất nông nghiệp

Hệ thống
rải hạt

Quản lý phân tích dữ liệu

Lập kế hoạch
bản đồ

Giám sát mùa màng

Ứng dụng quản lý

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

    captcha