LIÊN TỤC CẢI TIẾN
VÀ ĐỔI MỚI

PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP

BẠN ĐỒNG HÀNH CÙNG NÔNG DÂN

NÔNG NGHIỆP THÂN THIỆN
VỚI MÔI TRƯỜNG

ỨNG DỤNG PHUN THUỐC

Sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc BVTV, hỗ trợ nông dân phương thức canh tác mới.

SẠ LÚA bón phân

Các hoạt động sạ lúa hay bón phân bằng drone cho hiệu quả cao, độ đồng đều tốt và tiết kiệm chi phí. 

BẢN ĐỒ SỐ HÓA

NÔNG NGHIỆP

Ứng dụng bản đồ số hóa nông nghiệp, quản lý sức khỏe cây trồng với thiết bị bay không người lái.

NÔNG NGHIỆP

CHÍNH XÁC

Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh gây hại cây trồng một cách hiệu quả và thông minh bằng máy bay không người lái. 

Đo bản đồ
đất nông nghiệp

Hệ thống
rải hạt

Quản lý phân tích dữ liệu

Lập kế hoạch
bản đồ

Giám sát mùa màng

Ứng dụng quản lý

 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI