QUẢN LÝ ĐÁM ĐÔNG

Quản lý, hỗ trợ, giám sát hoạt động tại các địa điểm đông đúc, nhảy cảm với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.