DRONE QUẢN LÝ ĐÁM ĐÔNG

Trong giám sát đám đông, máy bay không người lái cung cấp tầm nhìn rộng hơn về các cuộc tụ tập đông người và truyền dữ liệu thời gian thực cho nhóm kiểm soát đám đông. Máy bay không người lái có thể phóng to một khu vực quan tâm và đến lượt nó, cung cấp cho nhóm những thông tin quan trọng về những gì đang xảy ra trên mặt đất.

Thông tin như vậy có thể giúp nhân viên mặt đất đưa ra các quyết định quan trọng. Trong trường hợp khẩn cấp, nhận thức sâu sắc về tình huống sẽ giúp nhóm phản ứng kịp thời một cách hiệu quả. Điều này cải thiện hiệu quả của các nhóm trong việc quản lý đám đông.

Liên hệ ngay