Thuốc nhúng sầu riêng nhanh chín có tốt không?

Sầu riêng là cây ăn quả đối mặt với nhiều loại sâu bệnh hại. Tuy nhiên, nhờ giá trị kinh tế cao nên nhà nông luôn cẩn trọng trong từng khâu chăm sóc cây trồng. Để cây phát triển toàn diện, không cần nhúng thuốc sầu riêng trước khi bán, nhà nông ứng dụng máy bay … Continue reading Thuốc nhúng sầu riêng nhanh chín có tốt không?