Category Archives: Tuyển dụng

Tuyển dụng AgriDrone, tuyển dụng phi công lái máy bay nông nghiệp, tuyển dụng nhiều lĩnh vực ngành nghề làm việc tại môi trường công nghệ AgriDrone máy bay nông nghiệp Việt Nam.

Tuyển kế toán làm việc tại AgriDrone, tuyển nhân viên marketing, việc làm kế toán, việc làm marketing, phi công lái máy bay xịt thuốc, phi công nông nghiệp…