Category Archives: Tin AgriDrone

AgriDrone là ai? AgriDrone hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ, sản phẩm và dịch vụ chính là máy bay công nghệ phục vụ nông nghiệp.

Các đội phun của AgriDrone. Các hoạt động của AgriDrone trong việc ứng dụng công nghệ, sử dụng máy bay không người lái vào trong sản xuất.

Phân phối các loại máy bay không người lái UAV, Drone, Flycam.