24.03.2022

Nhằm tạo lợi thế sắm sửa và cơ hội tốt nhất cho khách hàng, AgriDrone đã triển khai chương trình ưu đãi “Thu máy bay cũ – Đổi máy bay mới” cực kỳ hấp dẫn.  Chương trình Thu cũ đổi mới cho phép bạn đổi máy bay cũ mình đang sử dụng để nâng cấp […]