Thanh hỗ trợ vòi phun bên trái T20

Liên hệ để báo giá