Đế tản nhiệt dưới main DJI AGRAS MG-1P

Liên hệ để báo giá