Bình phun DJI AGRAS MG-1P

Liên hệ để báo giá

  • Thay thế bình phun Agras MG-1P (Phần 10)
  • Dung tích: 2,64 gallon (10 lít) nước
  • Độ che phủ trên mỗi bể sử dụng vòi phun MG-1P : 2,47 Acres (10.000 m 2 )

Lưu ý:

Mặt hàng này không đủ điều kiện để vận chuyển miễn phí. Cho phép 2 đến 3 tuần để giao hàng.